За нас ...
sales@noieeprints.com
Cookie Policy
bg / en
About the
Noise Prints е фокусирана върху въвеждането на пазара на най-новата технология за дигитален печат, с която се осъществява директен дигитален печат върху текстил, с възможност за печат върху естествени, синтетични, смесени и разнородни влакна.

Като участници в текстилната модна индустрия, нашата цел е да продължим да градим бъдещето, като същевременно насърчаваме промяна, за да подобрим текстилния свят.
Company
Нашата мисия
Нашата мисия се определя от страстта и ангажимента да произвеждаме качествени и изключително устойчиви продукти.
Нашите ценности
Устойчивост
Noiee Prints счита, че устойчивостта е основна ценност на компанията и инвестира големи усилия и ресурси за минимизиране на екологичния отпечатък на компанията.

Нашата компания работи по устойчив, отговорен начин, като използва решение за дигитален печат, което по своята същност е по-екологично от традиционните и други методи за дигитален печат в индустрията.

Нашето производство отговаря на най-високите стандарти за устойчивост с минимални отпадъчни води и нисковъглероден отпечатък, което позволява отпечатване при поискване, отговарящо на днешните потребителски вярвания и култура.
Политика за справедливо и равно заплащане
Noiee Prints се ангажира с принципа на равно заплащане за подобен труд, труд с еднаква стойност и труд, оценен като еквивалентен за всички свои служители, и разбира, че равното заплащане на мъжете и жените е законно право съгласно законодателството на Европейския съюз.

Компанията подкрепя принципа на равенство на възможностите за всички служители. Тя признава важността и се ангажира с осигуряването на справедлива, обективна и прозрачна система на заплащане, която няма пристрастия към пола. Като добра бизнес практика и в интерес на равенството и справедливостта, компанията се ангажира да предприеме действия, за да гарантира, че осигурява равно заплащане за мъже и жени за подобен труд, труд с еднаква стойност и труд, оценен като еквивалентен.
Образование
За Noiee Prints е важно да подкрепя следващото поколение дизайнери и активно се ангажира с всички творчески личности в балканския регион.

Силните ни връзки с образованието в Нов български университет осигуряват оборудване, предоставено от Noiee Prints, което се използва от завършващите дипломите си студенти, напускащи университета, за да започнат кариера, свързана с дизайн и в много случаи да създадат собствен бизнес.
Explore